Орон нутгийн өмчийн газар

Байгууллагын танилцуулга

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

    Дундговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь анх 2012-2013 онд үүсгэн байгуулагдаж байсан Өмчийн алба болон Худалдан авах ажиллагааны албадуудыг Засгийн газрын 2016 оны 09 дүгээр тогтоолоор нэгтгэсэн бөгөөд Аймгийн засаг даргын 2016 оны А/390 тоот захиарамжаар Орон нутгийн өмчийн газрыг 7 хүний оронтоотойгоор байгуулж, даргаар С.Ууганбаярыг томилсон байдаг.

    2022 оны 05 сараас  даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчээр Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Адъяасүрэн томилогдон ажиллаж байна.Тус газарт өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Л.Гэрэлмаа, өмчийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн Б.Номингэрэл, өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Үүрийнтуяа, Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  мэргэжилтэн М.Бат-Эрдэнэ, Б.Сайхантуяа , нягтлан бодогч Э.Саранзаяа нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн