Орон нутгийн өмчийн газар

Санал асуулга, хэлэлцүүлэг

ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

2023-12-21

        Орон нутгийн өмчийн газарт "Дуудлага худалдаагаар худалдаж авсан байшингаа шилжүүлж авч чадахгүй байгаа тухай", "Дуудлага худалдаагааны дэнчинг буцаан авах тухай", "Дуудлага худалдаанд оролцох боломжгүй болсон тул дэнчин буцаан авах тухай" нийт 3 өргөдөл, гомдол ирсэн байна.Тус өргөдөл гомдлыг хугацаанд нь шийдвэрлэсэн байна.

Сүүлд нэмэгдсэн