Орон нутгийн өмчийн газар

Ил тод байдал

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024-06-12

Албан тушаалын нэр  Албан тушаалын тодорхойлолт
1 Өмчийн удирдлага хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Өмчийн удирдлага, хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
2 Өмчийн бүртгэл, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Өмчийн бүртгэл, ашиглалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
3Өмчийн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэнХөрөнгийн бүртгэл, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн
4 Өмчийн удирдлага, төлөөлөл хариуцсан мэргэжилтэн Өмчийн удирдлага, төлөөлөл хариуцсан мэргэжилтэн
5Өмчийн ашиглалт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэнӨмчийн ашиглалт, зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
6Өмчийн хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэнӨмчийн хяналт, шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн
7Хууль, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэнХууль, Хяналт шинжилгээ, дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн
8Дотоод ажил, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэнДотоод ажил, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн

Сүүлд нэмэгдсэн