Орон нутгийн өмчийн газар

Ил тод байдал

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЗҮҮЛЭТИЙН ТАЙЛАН

Орон нутгийн өмчийн газрын 2023 оны эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн тайлан.

Тайлантай танилцахыг хүсвэл энд дарна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн