Орон нутгийн өмчийн газар

Ил тод байдал

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

2023-12-21

2023 онд улсын болон болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын нийт 19,2 тэрбум төгрөгийн 72 бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авахаар төлөвлөсөн үүнээс

Сүүлд нэмэгдсэн