Орон нутгийн өмчийн газар

Өмчийн мэдээлэл

ӨЛЗИЙТ СУМЫН ЗДТГ-ЫН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨД БҮРТГЭЛТЭЙ ХӨРӨНГИЙН НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДАА

2024-02-02

Дундговь аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны 72 дугаар тогтоол, тогтоолыг үндэслэн дараах хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдааг зарлаж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн