Орон нутгийн өмчийн газар

Ил тод байдал

АЖЛЫН ЗАР

2024-05-22

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭН АЖИЛЛУУЛАХ


СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

2023-01-11

       Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Өмчийн бүртгэл мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн, Өмчийн бодлого төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэний сул орон тоог нөхөх тухай зарыг нийтэд хүргэж байна.Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, Санхүү, нягтлан бодогч мэргэжилтэй, ажлын туршлага, ур чадвар болон бусад тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэд 2022.06.29-ны өдрийн 15 цагаас өмнө анкетаа ирүүлнэ үү.

Сүүлд нэмэгдсэн