Орон нутгийн өмчийн газар

Ил тод байдал

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН МЭДЭЭ

2023-12-21

  Босго үнээс давсан, тендер шалгаруулалт зохион байгуулах 59 төсөл арга хэмжээнээс 56 тендер шалгаруулалтыг цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан байна

Сүүлд нэмэгдсэн