Орон нутгийн өмчийн газар

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Иргэдийн оролцоотой нийтийн их цэвэрлэгээний аянд нэгдлээ.

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 10 ХОНОГИЙН АЯНД НЭГДЛЭЭ.

                                                                       

         Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын Засаг даргын тамгын газраас “Иргэдийн оролцоотой бүх нийтийн их цэвэрлэгээ"-ний 10 хоногийн аяныг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-аас 25-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна. Энэхүү аяны хүрээнд "Соёл урлагийн газар"-тай хамтран аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын буудлын хаалганы 2 талын ойр орчмыг цэвэрлэн, хайс хашлага будаж, цэцэг мод тарьж суулгахад бэлтгэн ажиллаа.“Иргэдийн оролцоотой бүх нийтийн их цэвэрлэгээ"-ний 10 хоногийн аянд идэвхтэй оролцохыг иргэд, айл өрх, үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, албан байгууллагад уриалж байна.#хоггүй_мандалговийн_төлөө_хамтдаа

Сүүлд нэмэгдсэн