Орон нутгийн өмчийн газар

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Монгол улсын Засгийн газрын 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн “Тусгай зориулалтаар 2024 онд агнах барих агнуурын амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай” 89 дүгээр тогтоолоор 2024 онд Дундговь аймгийн хэмжээнд тусгай зориулалтаар угалз-1 тоо толгой агнуулах зөвшөөрөл олгох” нээлттэй дуудлага худалдааг аймгийн БОАЖГазартай хамтран амжилттай зохион байгууллаа.

 

Сүүлд нэмэгдсэн