Орон нутгийн өмчийн газар

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Аймгийн иргэдийн Төлөөгчдийн хурлын 19 дүгээр хуралдаан хуралдлаа.

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ээлжит 19 дүгээр хуралдаан 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдөр цахим болон танхийн хэлбэрээр 65,6 хувийн ирцтэйгээр хуралдаа.Хуралдаанаар:

- Луус сумын 80 ортой Дотуур байр, Дэлгэрцогт сумын шинэ Хүүхдийн цэцэрлэг, Адаацаг сумын ЕБС-ийн спорт заалны барилга, Нэгдсэн эмнэлгийн шинэ барилга зэргийг үндсэн хөрөнгөд бүртгэх

- Өндөршил сум ЗДТГ-ын 0,4 м цахилгааны шугам, Мандалын гэгээ ХТГ-ын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй лед самбарыг балансаас балансад шилжүүлэх,

- ТХДЖТ-ын үндсэн хөрөнгө, Дэлгэрцогт сумын ЕБС-ийн уурын зуух, Дэлгэрхангай сумын ЭМТ-ийн моорог, худаг усан сан, склад, Сум дундын ойн ангийн фургон машин, МАндалын гэгээ хот тохижуулах газрын автомашин, "Дундговь-Ус" ОНӨААТҮГ-ын автомашиныг актлах, ус цэнгэгийн барилгыг нээлттэй дуудлагын худалдаагаар худалдан борлуулах гэх зэрэг 12 асуудлыг танилцуулж, төлөөлөгчдийн асуусан асуултад тодруулга өгч, хэлэлцүүлэн батлууллаа.

Сүүлд нэмэгдсэн