Орон нутгийн өмчийн газар

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Орон нутгийн өмчийн газраас Гурвансайхан суманд ажиллалаа.

Орон нутгийн өмчийн газраас Гурвансайхан суманд ажиллалаа. Гурвансайхан сумын ИТХ, сумын Өмч хамгаалах зөвлөлөөс сургуулийн хуучин барилга, ахуй үйлчилгээний барилга, ЗДТГ-ын 4 айлын 2 орон сууц, Эрүүл мэндийн төвийн УАЗ-469 автомашиныг актлах хүсэлт ирүүлсний дагуу барилга байгууламжтай танилцлаа. Мөн орон сууцанд оршин суугч иргэний аймгийн Засаг даргад гаргасан өргөдлийн дагуу 4 айлаар орж өөрсдийн санал хүсэлтийг сонслоо. Эрүүл мэндийн төвийн автомашины өнөөгийн нөхцөл байдалтай танилцаж, сумын Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн гишүүдтэй уулзан үүрэг чиглэл өгч, арга зүйгээр хангалаа.

     

   

Сүүлд нэмэгдсэн