Орон нутгийн өмчийн газар

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

"ТӨРИЙН АЛБАНЫ ӨДӨР"

Орон нутгийн өмчийн газрын статистик тоон үзүүлэлтийг хүргэж байна.

  

Сүүлд нэмэгдсэн